This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjokilaakson vuosi 2005 ja vuosikymmenten takaa, julkaisutiedot


Julkaisija

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry.

Teksti

Ritva Boman
Muut kirjoittajat mainittu
kunkin artikkelin yhteydessä.

Valokuvat (nykyaika)

Ritva Boman
Markku Hakaniemi
Risto Hakola
Mikko Hakonen
Eriikka Hienola
Ulla Jäske
Päivi Ketolainen
Mikko Lindroos
Petter Ohls
Ilkka Palmu
Päivi Pihlajarinne
Juha Taini

Valokuvat (mennyt aika)

Kuvaajan/arkiston nimi mainittu
kunkin kuvan yhteydessä tai
Koillis-Hämeen arkisto

Taitto

Ritva Boman

Painotyöt

Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2005
Printed in Finland
ISSN 1458-4735