This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lukijalle

Kotiseututyöllä on pitkät perinteet. Historiakirjat ovat täynnä niitä kuvauksia ja selostuksia, joita paikalliset kotiseututyön uurastajat ovat omana aikanaan keränneet ja tallentaneet tuleville sukupolville.

Teollisuusneuvos Lauri Tiilikka, kaksinkertainen Jämsän Äijä, kotiseutumies, seutukunnan monen hankkeen vireillepanija ja uranuurtaja totesi Aarresaaren kotiseutujuhlassa 15.8.1965, että "Kotiseututyö pyrkii monin eri tavoin muistuttamaan mieliin menneiden aikojen tapahtumia ja aikaisemmin eläneiden sukupolvien vaiheita sekä toisaalta kiinnittämään huomion kulloiseenkin yhteiskuntaan, yhteiseen kotiseutuun".

Asioiden, esineiden ja tapahtumien jatkuva dokumentointi, kerääminen ja tallentaminen antavat tuleville sukupolville mahdollisuuden luoda katsauksia menneisiin aikoihin, ihmisiin ja tapahtumiin.

"Jämsänjokilaakson vuosi 2005 ja vuosikymmenten takaa" -kirja on viides samaan sarjaan kuuluvasta kokonaisuudesta. Tähän viidenteen kirjaan on laadittu sisällysluettelo vuosien 2001 - 2005 kirjojen asioista. Sisällysluettelo on laadittu tapahtumien aikajärjestyksessä siten, että 1900-luvun vuodet ovat vuosikokonaisuuksia ja 2000-luvun vuodet kuukausikokonaisuuksia.

Aakkosjärjestyksen mukaista hakemistoa nimien, paikkojen ja asioiden runsauden vuoksi ei katsottu mahdolliseksi toteuttaa tämän suuruisessa teoksessa.

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry. esittää parhaimmat kiitokset UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaille sekä Jämsän ja Jämsänkosken kaupungeille, joiden ennakkovarausten turvin kirjasarjaa on rohjettu toteuttaa ja vuosittain täydentää. Jämsänjokilaakson Säästöpankkisäätiölle Kotiseutuyhdistys lausuu kiitoksensa siitä rahallisesta tuesta, joka on mahdollistanut teoksen myyntihinnan säilyttämisen entisessä tasossa.

Sanomalehti Koillis-Hämeen toimitussihteeri Risto Hakola, toimittaja Ritva Boman ja valokuvaaja Markku Hakaniemi ovat vastanneet kirjan sisällöstä ja ulkoisesta ilmeestä. Ritva Boman on kirjoittanut tekstit ja tehnyt taittotyön. Hakaniemi on vastannut valokuvien käsittelystä.

Jokainen teos vaatii paneutumista, pohtimista, arviointeja ja ratkaisuja hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sanomalehti Koillis-Hämeelle ja tekijöille kiitos haasteen vastaanotosta ja hyvästä toteutuksesta.

Leo Salmiselle kiitos arvokkaasta työstä Jämsän seudun vanhojen valokuvien tallentamisesta ja niiden hankkimisesta teokseen. Samalla kiitos kaikille valokuvaajille ja valokuvien omistajille, jotka ovat antaneet kuviaan teoksessa käytettäväksi.

Jämsän Kotiseutuyhdistys toivoo, että kirja löytäisi paikkansa niiden neljän aikaisemman kirjan yhteydessä ja antaisi lukijalle mieluisia luku- ja muisteluhetkiä menneiden tapahtumien parissa.

Omat muistikuvat erinomaisella tavalla täydentävät niiden tapahtumien sisältöä, joita teoksessa on esitelty. Jokaisella meillä on ollut oma merkittävä panoksemme tapahtumien kulussa ja niistä on hyvä kertoa tuleville sukupolville.

Jämsässä 15.8.2005
Jämsän Kotiseutuyhdistys