This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Ilmavalokuvia Hangosta Petsamoon

Niilo Karhumäki lentää, Unto Boman kuvaa 1930–luvun puolivälissä.Karhumäen veljekset aloittivat ilmavalokuvauksen 1929. Seuraavalla vuosikymmenellä he alkoivat valmistaa laajaa postikorttisarjaa Suomen paikkakunnista ja perustivat oman valokuvalaboratorion. Talvisotaan mennessä he olivat kuvanneet yli 400 paikkakuntaa eri puolilta Suomea. Ilmavalokuvaus oli sotavuosia lukuun ottamatta säännöllistä 1970-luvun puoliväliin saakka. Veljekset Karhumäki Oy:n kokoelmassa on noin 40 000 ilmavalokuvaa. Kokoelman uusimmat ilmakuvat ovat vuodelta 1999.

eu.gifVeljekset Karhumäki Oy:n ilmavalokuvakokoelma on arvioitu kansallisesti merkittäväksi. Se on saanut säilyäkseen EU:n aluekehitysrahaa ja valtion varoja Länsi-Suomen lääninhallituksen kautta. Hanketta rahoittavat myös Jämsän kaupunki ja Veljekset Karhumäki Oy ja sitä hallinnoi Jämsek Oy.