This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Museo24 - julkaisujärjestelmä

Museo24:n  järjestelmässä käytettävät standardit ja työkalut ovat mm. XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL ja MPEG-7. Projektin aikana järjestelmällä tuotetaan ensin perinteistä asiasisältöä, jossa pääpaino on tekstillä ja kuvilla. 

Museo24-projektin julkaisujärjestelmän kehitystyöllä pyritään ns. semanttisen webin ominaisuuksien hyödyntämiseen. Sillä tarkoitetaan tekstien ja kuvien taustatiedon määrittämistä ja mahdollisesti linkittämistä eri järjestelmien välillä, joka mahdollistaa  aikaisempia järjestelmiä huomattavasti monipuolisemman tiedonhaun. Väline on helposti sovitettavissa minkä tahansa kulttuuriperintöaineiston ja museoalan nettijulkaisuun. Julkaisujestelmä on herättänyt myös kansainvälistä kiinostusta.

Museo24:n julkaisujärjestelmän on tuottanut jämsäläinen Artio Oy yhteistyössä Museo24:n  projektihenkilöstön kanssa.