This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Juokslahden koulu

Juokslahden kylälle perustettiin ensimmäinen koulu vuonna 1891 Juokslahden, Vekkulan ja Ahvenuksen kylien yhteiseksi opinahjoksi.  Koulu toimi aluksi vuokratiloissa ja kolme vuotta perustamisensa jälkeen se sai oman koulurakennuksensa Kalle Mikkolan rakentaessa koulun Peltolan talon maille. Juokslahden ensimmäinen koulurakennus muistutti suurta paritupaa, jonka sisäänkäyntinä oli suuri umpikuisti. Koulurakennuksessa oli pärekatto ja sen ulkoverhous oli jaettu kahteen vyöhykkeeseen kertaustyylien mukaisesti. Puisen koulun lisäksi rakennettiin pihapiiriin sauna. Lasten lainakirjasto koulurakennukseen perustettiin jo vuonna 1912. Oppilasmäärän kasvaessa tarvittiin sotien jälkeen Juokslahdellekin suurempi koulu.

Kuva: Museo24, kuva-arkisto Nykyinen koulurakennus valmistui vuonna 1951. Rakennuksessa oli neljä luokkahuonetta, liikuntasali ja oma keittola ruokaloineen sekä opettajien asuntoja. Juokslahden koulu edustaa 1950-luvulle ominaista tyyppipiirustuksiin ja suurkouluajatteluun perustuvaa rakentamista. Koulurakennuksessa on tiilirunko, joka on rapattu valkoiseksi.  Harjakattoinen koulurakennus muodostuu kolmesta eri kokoisesta, suorakaiteen muotoisesta rakennusosasta, jotka liittyvät toisiinsa yhdeksi tilakokonaisuudeksi.

Juokslahden koulurakennus peruskorjattiin  vuonna 1997, jonka jälkeen rakenuksesta on tullut monipuolinen kylän toimintakeskus. Rakennuksessa on koulun ohella kirjaston sivutoimipiste, tilat esikouluryhmälle, päivänhoitopalvelut ja kylän kuntosali sekä  kutomotilat.

Juokslahti school and the village  landscape. Photo: J. Heikka 2005