This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Mäntykallion koulu

Kuva: Museo24 / S. Silén
Jämsänkoskella ryhdyttiin rakentamaan keskuskansakoulua keskustan tuntumaan 1950-luvulla, jolloin maassamme oli valtava kansakoulujen rakentamisaalto. Keskustassa sijaitsi vanha puukoulu, Korven koulu, joka lisäksi tarvittiin opetustilojen suurten ikäluokkien tarpeisiin. Koulurakennuksen suunnitelmat tilattiin insinööri Heikki Uljaalta ja uusi, moderni kansakoulu valmistui vuonna 1952. Neljäkerroksinen, tiilirunkoinen koulurakennus oli rapattu ulkopäin ja maalattu vaaleaksi, kuten suurin osa maamme 1950-luvulla valmistuneista koulurakennuksista. Koulu oli suuri, siinä oli 15 luokkahuonetta, juhlasali sekä tilat käsityön, kotitalouden ja metallityön opetukseen.

Koulukeskus saneerattiin 2000-luvun alussa vanhaa, jolloin purettiin liikuntasalisiipi ja rakennettiin uutta. Uuden koulun suunnitteli arkkitehti Mikko Vuorio. Rakennustöistä vastasi rakennusliike U. Lipsanen Oy Pieksämäeltä.

Kuva: Museo24 / S. Silén 2006