This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston entinen koulu

Haaviston koulun perustamispäätös tehtiin vuonna 1903 ja koulu toimi aluksi Liukkoilan talossa. Muutamaa vuotta myöhemmin päätettiin rakentaa oma koulutalo Haavistoon ja rakennusurakasta sovittiin vuonna 1907. Koulu rakennettiin samoilla tyyppipiirustuksilla kuin Edesniemen koulu. Tyyppipiirustukset oli laatinut arkkitehti Yrjö Sadeniemi. Koulua uhkasi siirto tontilaan, mutta useiden vaiheiden jälkeen koulu sai jäädä. Hirsirunkoinen ja lautaverhottu koulurakennus on perinteinen tyyppipiirustuksin tehty, klassististyylinen maalaiskansakoulu. Koulu lakkautettiin oppilasmäärien vähennyttyä, mutta siinä on toiminut lakkauttamisen jälkeen kyläkirjasto ja rakennuksesta on pidetty hyvää huolta maisemallisesti merkittävällä paikalla Koskenpääntien varrella.