This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Rautatierakennuksia

Rautatieverkosto toi maamme arkkitehtuuriin uuden julkisen rakennuskokonaisuuden, rautateiden asema- ja huoltorakennukset sekä rautatiepuistot ja ratatyöläisten asunnot. Valtion rakennustoimintana rautatierakennukset olivat tarkoin määriteltyjä ja keskusjohtoisesti suunniteltuja. Kaikki rautatieliikennöintiin liittyneet rakennukset suunniteltiin Helsingissä Valtion rautateiden omien arkkitehtien toimesta.

Asema-alueet ja niiden rakennukset oli jaettu liikennöintimäärien mukaan viiteen eri luokkaan. Suurimmat asemat ( I ja II luokkaan kuuluvat) saivat yksilöllisesti suunnitellut asemarakennukset, joista saatettiin järjestää jopa arkkitehtikilpailujakin. Pienemmät asemat pikkukaupungeissa ja kylissä rakennettiin yhteneväisiksi ulkoasultaan tyyppipiirustuksien perusteella, jotka määrittivät myös asemarakennuksen sisustuksen, värit ja kalusteetkin. Asemarakennuksien arkkitehtuurissa näkyivät kulloisenkin tyyppipiirustuksien suunnitteluaikakauden arkkitehtoniset tyylipiirteet.

Valtionrautatiet rakensi työntekijöilleen myös omat asunnot asemien yhteyteen radan varteen. Omavaraisuuteen perustuvassa elämäntavassa rautatietyöläisen asuntoon kuuluivat aitat, navetat, puuliiteri, kellarit ja saunarakennukset. Asemapuisto yhdisti erilliset toiminnot yhtenäisiksi ympäristöiksi.

Jämsän rautatieasema

Jämsän rautatieasemaKuva: S. Silén 2005


Lähimmät rautatieasemat olivat vielä ennen sotia Vilppulassa ja Mäntässä ja Keuruulla. Jämsän rautatieasema-alueen rakennukset tehtiin Valtion rautateiden arkkitehti J. V. Ungernin tyyppipiirustuksien mukaan. Ungern toimi arkkitehdin virassa vuosina 1925 - 1956. Rautatierakennukset tehtiin pääsääntöisesti puusta myös sotien jälkeen. Jämsänjokilaakson alueella sijaitsevat asemarakennukset ovat tyyliltään myöhäistä ja pelkistettyä klassismia, jossa kaikki ylimääräiset koristeaiheet on poistettu. Rautatierakennuksia alueella onkin helppo pitää varsin tyypillisinä 1950-luvun puurakennuksina, niin värityksensä kuin muotokielensä suhteen. Ratapihaa reunusti pieni ratapuisto ja asemarakennuksen seinässä oli yhä kello, joka näytti ratapihalla odottaville matkaajille oikeaa aikaa.

Jämsänkosken rautatieasema

Jämsänkoski, former railway stationAsemarakennus on tyyliltään myös tyypillinen 1950-luvun pienen paikkakunnan puurakenteinen asemarakennus. Sen toiminta matkustaja-asemarakennuksena loppui jo 1970-luvulla, jolloin uusi rataosuus Jyväskylään valmistui 1978 ja Jokilaakson matkustajaliikenne kulki Jämsän kautta.