Sources

Chapters in the story of forest industry in Jämsänjoki river valley 1790 - 1980

Literature

Ahlstedt, Hannu. Kotikuntani Jämsänkoski. Jämsä 1984.
Ahlstedt, Hannu. Jämsänkoskea kahden puolen miljoonakesää. Jämsänkoski 1985.
Ahlstedt, Hannu. Sata vuotta palosuojelutyötä. Jämsänkosken VPK ry. Keuruu 2004.
Ahvenainen, Jorma. Suomen sahateollisuuden historia. Porvoo 1984.
Autio, Matti and Nordberg, Toivo. Vuosisata paperiteollisuutta I. Valkeakoski 1985.
Gyllden, Pertti. Kaipola - korpeen kohonnut tehdaskylä. Saarijärvi 2004.
Hakola, Risto. Letkunvetäjästä suojelukouluttajaksi. Kaipolan tehdaspalokunta 1953 - 2003. Saarijärvi 2003.
Harra, Taisto. Juuret paperissa, Paperimiehen tie. Paperiliiton Jämsänkosken osasto 11 r.y. 90 vuotta. Jyväskylä 1997.
Juva, Einar. Rudolf Walden. Porvoo 1957.
Kaipolan Vire. 50 -vuotisjuhlahistoriikki 1953 - 2003. Jyväskylä 2003.
Kaukoranta, Antti. Sulfiittispriiteollisuus Suomessa vuosina 1918 -1978. Helsinki 1981.
Keravuori, Keijo. Teollisuuden sosiaalinen toiminta. Helsinki 1948.
Keskinen, Risto (Ed.) Suomen energiatekniikan historia I. TTKK:n julkaisuja 115. Tampere 1993.
Koivuniemi, Jussi. Tehtaan pillin tahdissa. Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870 - 1939. Helsinki 2000.
Koskelta ja Koskenpäältä. Jämsänkosken ja Koskenpään lukemisto. Jämsä 1988.
Kulha, Keijo. Vanhan Jämsän historia 1860 -luvulta vuoteen 1925. Jyväskylä 1991.
Kuisma, Markku. Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620 - 1920. Jyväskylä 1993.
Kuusisto, Seppo. Jämsän historia I - II. Vammala 1989.
Nordberg, Toivo. Vuosisata paperiteollisuutta II. Valkeakoski 1980.
Nordberg, Toivo. Vuosisata paperiteollisuutta III. Tampere 1998.
Rautiainen, Anne-Mari. Yhdessä kehittyen edelläkävijäksi. Kaipolan tehdas 1954 - 2004. Jyväskylä 2004.
Rintamäki, Tuomo. Teknologinen muutos Suomen selluloosateollisuudessa vuosina 1920 - 1938. Esimerkkinä Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Imatra 1989.
Räsänen, Timo. Jämsänkosken ja Koskenpään historia vuodesta 1926 vuoteen 1976. Valkeakoski 1986.
Seppänen, Heikki. Jämsänkosken rustholli. Jyväskylä 1990.
Seppänen, Lauri. Sotien jälkeinen teollisuusrakentaminen Suomessa. Vammala 1999.
Sirén, Ari. Elämää portin kahta puolta. Valkeakosken paperiteollisuuden 125 vuotta. Tampere 1997.
Tiilikka, Lauri. Jämsänkosken sulfiittiselluloosatehtaan historiikkia I - II. Reprinted 1981 Jämsä.
Tuuri, Antti. UPM-Kymmene. Metsän jättiläisen synty. Keuruu 1999.
Walden, J.W. Minua sanotaan Juusoksi. Helsinki 1971.
Viljakainen-Tiittanen, Merja. 100 vuotta paperiteollisuutta Jämsänkoskella. Valkeakoski 1988.

Magazines

JokVarren Joulu 1989.
Työn Äärestä. United Paper Mills Ltd staff magazine 1935 - 1996.

Unpublished sources

Hietaranta, Seppo. Jämsänjoen vesikasviston ja kasvillisuuden alueelliset muutokset 1980 - 1996. University of Helsinki 1997.
Palmroth, Kristiina. Jätevesien vaikutus Jämsänjoen vesikasvillisuuteen. University of Helsinki 1982.
Pesonen, Risto. Saari, Helena. Rautakrans, Erkki. Jämsänjokilaakson ilmanlaadun perusselvitys. Finnish Meteorological Institute. Helsinki 1989.
Rantala, Taina. Kaipolan tehdasyhdyskunta 1952-1991. University of Turku 1995.
Sivén, Jere. Sosiaalitoiminta Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Kaipolan tehtailla 1953-1980. University of Jyväskylä 1998.
Teräs, Unto. Jämsänkosken saha- ja myllylaitosten omistajat 1792 -1888. Jyväskylän maakunta-arkisto.
Teräs, Unto. Piirteitä Jämsänkosken tehdasyhdyskunnan oloista vuosina 1888 -1920. Jyväskylän maakunta-arkisto.

Sound recordings

UPM-Kymmene Oyj archives. Jämsänkosken tehtaat 100 vuotta. Perinnetallenteet vuodelta 1985. Interviewers Hannu Ahlstedt and Taisto Maksimainen.