This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Poluilta pikateille

Kerttu Ilmosen arkistoJämsän kirkolta pohjoiseen pääsi Vanhaa Laukaantietä pitkin. Tie kulki Syväjärven sivuitse Juokslahdelle Myllyjärven eteläpäähän ja sieltä edelleen Korpilahdelle, Muurameen ja lopulta Laukaan Koiviston kylään. Tämä Vanhan Laukaantien linja on merkitty karttoihin vuosina 1696 ja 1752.

Vanhaa Laukaantietä ei rattailla paljon kuljettu, sillä talonpojat tekivät matkansa pääsääntöisesti talvella. Talvitie kulki aivan eri reittiä kuin kesätie: se tuli Patalahdelta Ruonanlahdelle, sieltä Juoksjärvelle jatkaen Maahinjärven kautta Korpilahdelle.

Kirkkopolku kulki Juokslahden koululta Pyykivuoren kautta vanhalle maantielle. Kävellen matkaan piti varata noin kolme tunti yhteen suuntaan. Polkua käytettiin vanhan nelostien, nykyisen Moiskalantien, valmistumiseen saakka.

Vanha Laukaantie oli kapea ja mäkinen. Tie linjattiin uudelleen ja uuden maantien raivaustyöt tehtiin vuosina 1857 - 58. Toukokuun lopulla vuonna 1859 uutta maantietä oli jo tehty Korpilahden kirkolta Juokslahdelle Koljosen siltaan. Tie siirtyi Lahdenkylästä Juoksjärven ja Päijänteen väliselle kannakselle, Juokslahden tulevan laivalaiturin tuntumaan. Näin Juokslahden eteläosa, Niemenkylä,
tuli Jämsään ja Jyväskylään liikennöivän maantien
ja Päijänteen vesitien solmukohtaan.

Kerttu Ilmosen arkistoTietä jatkettiin vielä Juokslahdelta Seppolaan. Kesällä 1862 epäonnistui vuoden sato paikkakunnalla, ja köyhimmille tarjottiin työtä uuden maantien rakentamisessa. Maantie valmistui loppukesällä 1867.

1950-luvun puolivälin jälkeen linjattiin nelostie Päijänteen länsipuolelle ja tämä päätie uudistettiin myös Jämsän seudulla. Jämsän ja Juokslahden välillä tie siirtyi entiseltä paikaltaan Patalahden rantamaille. Uusi kestopäällysteinen pikatie valmistui vuonna 1961.