This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1951 Hellahuoneista kerros-
taloihin

Jämsänkosken tehdasyhteisöstä kehittyi itsenäistymisen jälkeen seudun dynaamisin alue. Syntyvyys ylitti koko maan keskimääräisen tason huipentuen sodan jälkeisiin vuosiin. Koivutien toista puolta rytmittävät Roukko Oy:n asuinkerrostalot valmistuivat 1950-luvun alkupuolella, symbolisoiden perinteisen tehdasyhteiskunnan muutosta moderniksi asuinyhteisöksi. Viemäröinti ja vesijohdot tulivat poikkeuksellisen varhain, jo 1940-luvulla koko yhteisön muuttaessa ahtaista asunnoista tilaviin kerrostaloasuntoihin. Modernisaatiota edusti myös koskelaisten yltäminen 1182 radioluvalla Suomen eniten radiota kuuntelevaksi kunnaksi useita kertoja 1951 eteenpäin.