This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kerte ja Palsina

Kertteen ja Palsinan kylät sijaitsevat Kertejärven rannalla Kuoreveden itäosassa, Palsina osin myös Kertejärveen laskevan Palsinajärven rannoilla. Matkaa kylästä toiseen on noin viisi kilometriä ja kylät sijaitsevat saman Heräkulmalta Palsinan ja Kertteen kautta kohti Mänttää vievän tien varrella. Kylillä on yhteinen kyläyhdistys, jonka tärkeänä toimintapaikkana on Palsinan koulu.

Maanviljelyn ohella metsistä tuli tärkeä osa kerteläisten ja palsinalaisten elantoa Mäntän paperiteollisuuden myötä. Leipää tarjosivat talvella metsätyöt, keväisin uitot. Nykyään mennään paperitehtaalle työhön. Kertteeltä on Mänttään matkaa 13 kilometriä, Palsinalta 18. Kuoreveden kunta liitettiin 2001 Jämsän kaupunkiin, jolloin kunta- ja maakuntaraja hävisi Palsinan ja Jämsän puolen Ehunsalmen, Ruotsinkorven ja Heräkulman kylien väliltä.

Palsinasta ja Kertteestä ei ole tehty vielä  kyläkirjaa, joten näiden sivujen tekstit ovat hajanaisia otoksia eri elämänalueilta. Kukahan täydentäisi ja kirjoittaisi lisää?

Kertteen-Palsinan kyläyhdistyksen kotisivut

Teksti
Hanna-Leena Autio

LähteetKertejärveä Palsinan suunnasta
Kuoreveden kirja
Kuoreveden joulu -lehdet
Terttu Nisula: Nisulan talon historia (käsikirjoitus)
Hanna-Leena Autio: Kuoreveden Lapinniemen tilan asukkaat 1900-1970 (Suomen historian proseminaarityö)
Hanna-Leena Autio: Nuoret muuttajat 1950- ja 1960-luvuilla (Suomen historian seminaarityö)
Kyläläisten haastattelut (Tuomas Autio, Raija Autio, Seppo Nisula, Sakari Keskinen)