This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Tukinajoa Vekkulan vuorista

Sadan vuoden ajan Vekkulan metsäperillä elettiin metsätyön ja ennen kaikkea puutavaran ajon tuomilla ansioilla. Tässä maailmassa hevonen oli kaiken keskipiste. Karjatalous tuotti vielä sotien jälkeen heikosti, koska rehua oli vähän.

Ahti ja Jaakko Vuorinen halon ajossa