This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Pienviljelijät liittyvät yhteen

Kun torppareista tuli itsenäisiä viljelijöitä, perustivat nämä pienviljelijäyhdistyksen ja ryhtyivät hankkimaan tietoa ja yhteiskoneita. Kuten talkoillakin, näin päästiin porukalla vähäisin pääomin eteenpäin.

Karjanhoitokurssi Pullilassa