This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Teollisuuden ammattikoulut

Paperiteollisuusyhtiöt olivat muiden yhtiöiden tavoin tukemassa kansakoulujen perustamista tehdaspaikkakunnilleen. Näin tapahtui myös Jämsänkoskella. Yleissivistävän opetuksen lisäksi alettiin kaivata ammatillista koulutusta. Tehtaiden avainammatteja hallitsivat pitkälle 1900-luvun puolelle tehtaalta toiselle kiertävät erikoisammattimiehet, joista teollisuuslaitokset ajoittain kilpailivat.

The assembly hall which housed the factory school, second building from left. It also served as a temporary church in the 1920s.Turvatakseen paikoillaan pysyvän ammattitaitoisen työvoiman saannin yhtiöt alkoivat perustaa omia ammattikouluja. Ensimmäisenä aloitti toimintansa Kymi Osakeyhtiön koulu vuonna 1914. Jämsänkosken kannalta merkittävin oli vuonna 1929 käynnistynyt Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ammattikoulu Valkeakoskella. Jämsänkoski oli liitetty vuonna 1920 osaksi samana vuonna perustettua Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiötä. Perimmäinen syy koulun perustamiselle oli oikeahenkisten työvoiman kouluttaminen tehtaiden korjauspajoille. Oli näet havaittu, että lakkoaikoina korjaamoille oli huomattavasti vaikeampaa saada osaavia työntekijöitä kuin muille osastoille. Pian huomattiin kuitenkin, että myös ammatillisella koulutuksella on merkitystä työpaikalla.

Ammattisalaisuuksia vaalivat vanhat eri alojen ammattimiehet jäivät hiljalleen sivummalle toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina ammattikoulutettujen sukupolvien tullessa työelämään.
Vocational institutions of the industry
Eu flagLansi-suomen laanin vaakunaFacebook