This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Ammatillisen koulutuksen lähtökohtia

Suomalaisen ammatillisen koulutuksen käynnistymisenä on pidetty ensimmäisen kehruukoulun perustamista vuonna 1752. Verrattuna 2000-luvun koulutukseen 1700-luvun tavoitteet olivat enemmän yleissivistäviä kuin ammatillisia.

Myös 1840-luvulla ammattiopetusta varten perustetut sunnuntaikoulut painottivat edelleen lukemisen, kirjoittamisen, laskennon ja uskonopin merkitystä.

Enemmän ammatillisia sisältöjä oli vuonna 1833 toimintansa aloittaneessa Turun kauppakoulussa sekä hieman myöhemmin käynnistyneissä Mustialan maatalousopistossa ja Evon metsäopistossa.

Ammattikuntalaitos lakkautettiin vuonna 1868 ja elinkeinovapaus astui voimaan 1879. Uudistus poisti erot maaseudun ja kaupunkien väliltä ja samoin kaupunkien sisältä.

1958 vanhin koulurakennus kesällä