This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Risto Virtanen

1915 Längelmäki

Muuttanut Jämsään 1919 ja Jämsänkoskelle 1954.

Toiminut ensin metsä- ja uittotöissä, sitten työnjohtajana Metsähallituksella ja Enso-Gutzeitilla.
Myöhemmin rakennusliikkeen työnjohtajana.
Eläkkeelle 1966.

Osallistui talvi- ja jatkosotaan.

Risto Virtasen muistelmia ja kirjoituksia käytetty mm. seuraavissa teoksissa:

Kentällä ja kasarmissa, kaskuja, Otava, Helsinki 1972. 
Ensimmäinen lautta. Novelli kokoomateoksessa 'Niin kaatui kairan kuusi: jätkän kulttuuripäivien kirjoituskilpailujen aineistoa, TSL:n työmaakirjasto 1976. 
Hevosten sotasavotta, Suomen Hippos, 1977. 
Koskelta ja kosken päältä, Jämsänkosken ja Koskenpään lukemisto, Jämsänkosken kaupunki 1988. 
Vettä kalliosta, Jokilaakson kirjoittajien antologia, Jämsän Lehtipaino 1990. 
Merikallio-Alapuro-Heikkinen-Lampinen (toim.): Lapiojääkärit - Kannaksen vapaaehtoiset linnoittajat 1939, Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993.
Heikki Ylikangas: Tie Tampereelle, WSOY 1993.
Jukka Rislakki: Kauhun aika, Vastapaino 1995.
Gyllden: Partalan kyläkirja Jämsästä, Vekkari Oy 1995.
Merikallio-Heikkinen-Lampinen (toim.): Sodan ja rauhan rajalle - muistikuvia syksyltä 1939, Joensuun yliopiston monistuskeskus 1996.
Sotamuistot elävät Jämsän seudulla, Jämsän sotaveteraanit ry. 1997.
Sisko Rytkönen: Mitäpä ei kärsitty elokuvan takia, Kopi-Jyvä Oy, Jyväskylä 2001.
Kirjoituksia Jokvarren Joulu -lehdissä.

Risto Virtanen on toimittanut muistelma-, kansanperinne- ja murreaineistoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistolle, Museovirastolle, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksella ja Kalevala-seuralle. Museovirasto on palkinnut hänet useista kirjoituksistaan, mm.vuosina 1978 ja 1979 ensimmäisellä palkinnolla. Vuonna 2002 Risto Virtanen palkittiin yhdentoista muun perinnekirjoittajan kanssa Suomen Hammaslääkäriliiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjoituskilpailussa.

Huomionosoitukset

Kaleva-seuran palkinto perinteen tallentamisesta 1980 
Kalevala-seuran kunniakirja 1990 
Museoviraston hopeinen ansiomerkki 1976 
Museoviraston kultainen ansiomerkki 1992
Jämsänkosken kaupungin kulttuuripalkinto 1993