This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsänjokilaakson vuosi 2004 ja vuosikymmenten takaa, julkaisutiedot


Julkaisija

Jämsän Kotiseutuyhdistys ry.

Teksti

Risto Hakola
Muut kirjoittajat mainittu kunkin artikkelin yhteydessä.

Valokuvat (nykyaika)

Markku Hakaniemi
Risto Hakola
Mikko Hakonen
Pekka Hyytinen
Ulla Jäske
Anu Kylvén
Päivi Ketolainen
Teemu Lampinen
Salla Lappi
Mikko Lindroos
Ilkka Palmu
Päivi Pihlajarinne
Hannu Reijonen

Valokuvat (mennyt aika)

Kuvaajan/arkiston nimi mainittu kunkin kuvan yhteydessä tai
Koillis-Hämeen arkisto

Taitto

Risto Hakola

Painotyöt

Otavan Kirjapaino Oy
Keuruu 2004
Printed in Finland
ISSN 1458-4735