Lukijalle

Jokainen vuosi on oma kokonaisuutensa ja talletettu tieto antaa hyvän pohjan vuoden jälkitarkastelulle. Aleksis Kivi on teoksessaan Seitsemän veljestä todennut muun muassa seuraavaa: "Tietää, mitä on tapahtunut, sehän on, eräältä kannalta katsoen, viisaus suuri. Jos visusti harkitset, mikä kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä ja sen mukaan asetat elämäsi, työsi ja toimesi, niin oletpa viisas mies. Tämän päivän arkipolitiikka on huomispäivän historiaa taikka farssia."

Jämsänjokilaakson vuosi 2003 ja vuosikymmenten takaa -kirja on jatkoa kahdelle aikaisemmin ilmestyneelle teokselle. Uudet yhdeksän vuotta kertovat monista uusista tapahtumista, mutta ilmeisesti tuovat esille aikaisempien tapahtumien toistoja, toiminnan laajentumisia, supistuksia tai toiminnan lakkauttamisia. Sanotaan, että historia toistaa itseään tai aikansa kutakin. Tarkastelemalla menneitä vuosia tähän päivään voidaan havaita monia yhtäläisyyksiä, mutta myös huomattavia eroavuuksia, joita kehitys on tuonut tullessaan.

Sanomalehti Koillis-Hämeen toimittaja Risto Hakola ja valokuvaaja Markku Hakaniemi ovat vastanneet kirjan sisällöstä ja ulkoisesta ilmeestä. Hakola on kirjoittanut tekstit ja tehnyt taittotyön, Hakaniemi on vastannut valokuvien käsittelystä. Jokaisen teos vaatii paneutumista, pohtimista, arviointeja ja ratkaisuja hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tekijöille kiitos haasteen vastaanotosta ja hyvästä toteutuksesta. Leo Salmiselle kiitos arvokkaasta työstä Jämsän seudun vanhojen valokuvien tallentamisesta ja niiden hankinnasta teokseen. Samalla kiitos kaikille valokuvaajille ja valokuvien omistajille, jotka ovat antaneet kuvia teoksessa käytettäväksi.

Jämsän Kotiseutuyhdistys toivoo, että kirja antaa lukijalle virikkeen omien merkittävien tapahtumien kirjaamiseen ja valokuvien järjestämiseen. Menneet tapahtumat alkavat uudelleen elää ja luoda pohjaa tulevaisuudelle, kun niille annetaan sanallinen ja kuvallinen ilmaisumuoto omien muistojen lisäksi.

Jämsässä 1.10.2003


Jämsän Kotiseutuyhdistys ry