This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Telefoonilangat Haavistoon

Puhelinyhteydet Jämsään saatiin 1900-luvun taitteessa. Jo vuonna 1909 oli Edvard Mäyhylällä Mäkelässä puhelin. Puhelinjohto ulotettiin Jämsänkoskelle vuonna 1913. Haavistolaiset laajemminkin pääsivät varsin varhain uuden tekniikan piiriin, sillä lupa puhelinkeskusta varten myönnettiin lokakuussa 1914.

Tarkemmat tiedot tästä varhaisesta puhelinkeskuksesta puuttuvat. Uusi laajempi puhelinhanke lähti käyntiin tammikuussa 1939, jolloin vahvistettiin Haaviston Puhelinosuuskunnan perustamisasiakirja. Varmasti ei tiedetä, tuliko osuuskunta suoraan vanhan puhelinjärjestelmän jatkajaksi.

Ensimmäiseksi keskuksenhoitajaksi valittiin Mandi ja Johan Rantanen, jotka lupautuivat hoitamaan puhelinkeskusta talossaan, kunhan laitteisto on saatu asennettua. Ensimmäinen käytetty 40-reikäinen keskuspöytä ostettiin Yhtyneiltä edullisesti. Keskus siirtyi Kettulasta tarjouskilpailun kautta vuonna 1951 kauppias Jahkolan hoidettavaksi ja siitä saakka se olikin Jahkolan kaupassa.

Valtiollinen puhelinlaitos levittäytyi maaseudulle 1950-luvun loppuvuosina. Haaviston puhelinosuuskunnan laitteet ja keskus siirtyivät valtiolle vuonna 1957 ja samana vuonna myös osuuskunta lakkautettiin. Vanha keskuspöytä sijoitettiin Aarresaaren kotiseutumuseoon.