This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhteyksiä maailmalle

Vesitie säilyi pitkään helpoimpana tapana kulkea Haavistosta Jämsänkoskelle. Kärrytie syntyi 1700-luvun puolivälissä, mutta kunnollinen tie Jämsänkosken ja Petäjäveden välille saatiin 1830-luvulla. Olof Borgström: Geographisk charta över Jämsä sochn – Jämsän pitäjänkartta 1752Riksarkivet. Lantmäteriets leveranser 1850, nr 92

Haaviston kylän sisäiset tieyhteydet kohenivat vasta sotien jälkeen: Keminsalmen silta valmistui vuonna 1950, Pitkälän tie kunnostettiin 1960-luvun lopulla.

Modernimpaa yhteydenpitoa edustaa puhelin. Ensimmäinen puhelinkeskus kylällä oli jo ennen itsenäistymistä, Haaviston Puhelinosuuskunta perustettiin kuitenkin vasta vuonna 1939.

Klikkaa karttaa, voit tutkia sitä tarkemmin.