This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan yhdistykset

Suinulan yhdistystoiminnassa kolme suurinta ovat ikäjärjestyksessä Kuoreveden Suinulan Työväenyhdistys, Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ja Suinulan kyläyhdistys. Nysän ja Kyläyhdistyksen toimintaa esitellään pääasiassa kuvien muodossa.

Työväentalo Vanha Nysän talo Suinutupa