This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan kyläyhdistys

Nuorin kolmesta esiteltävästä  yhdistyksestä on Suinulan kyläyhdistys. 1980-luvulla nähtiin tarpeelliseksi, että kylällä pitää olla kulttuuritoimija Nysän lisäksi puhtaasti kylän etuja ajava yhdistys. Yhteistyö ja työnjako on sujunut mallikkaasti.

47_vanha_koulu.jpg