This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Voitto Kilpi

1920 Jämsä

yo 1941
kansakoulun opettajaksi 1946
sotilasarvo: kaksinkertainen korpraali

Tuotanto (omakustanne)

Viljas, Moiskala, Rimpilä. Muistelukäsikirjoitus, omakustanne, 1985.
Mannila. Muistelukäsikirjoitus, omakustanne.