This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jyväaitta

Jyväaitta on toiminut vesimyllynä vuolaan kosken partaalla Pahulassa Hassin kylällä. Se on myös tyypiltään luhdillinen jalka-aitta, kuten muutkin Pälämäen aitat.  Aitassa on esillä pieni kivimylly, jonka jauhinkivet eivät ole tallella. Myllyyn on johdettu aikanaan puukouru, joka on tuonut keväisin ja syksyisin tulvivasta purosta  veden vesirattaaseeen,  joka  pyöritti jauhinkiviä. Pieni myllyrakennus on tällä hetkella pääasiassa museon varastokäytössä. Nykyään aitassa säilytetään esim. nahkurin, suutarin ja puusepän työvälineitä.

Kuva: K. Vesteri