This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Lahden koulu

Kuva: Museo24 / S. SilénKuoreveden ensimmäinen, alkujaan yksityinen kansakoulu aloitti toimintansa Suinulan Ala-Nikkilän talossa vuonna 1886. Jo seuraavana syksynä opetus siirrettiin suurempiin tiloihin Lahdenkylän Mäkelän taloon, jonka piharakennuksessa koulu toimi toistakymmentä vuotta, joista vuodesta 1897 lähtien kunnan ylläpitämänä. Lahdenkylälle oma koulurakennus valmistui vuonna 1901 Mäkelän talolta ostetulle tontille. Hirsirunkoinen ja lautaverhottu koulurakennus oli saanut vaikutteita vuosisadan vaihten kertaustyyleistä. Se näkyy koulun ukoasussa vyöhykkeittäin jaotetussa laudoituksessa sekä harjakoristeessa. Perinteiseen talonpoikaisrakentamisen tapaan nurkkiin laitettiin leveät nurkkalaudat ja rakennukseen tehtiin satulakatto. Koulua laajennettiin 1950-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella se peruskorjattiin.