This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Taipaleen koulu

Kuoreveden Hallin taajamaan syntyneen teollisuuskeskuksen tarpeisiin perustettiin vuona 1941 oma Taipaleen koulupiiri. Koulu aloitti toimintansa Valtion lentokonetehtaalta vuokratuissa tiloissa. Taipaleen koulun suunnittelu lähti liikkeelle kuitenkin jo seuraavana vuonna ja tonttikin ostettiin 1942. Koulun piirustukset tilattiin arkkitehti Toivo Salervolta ja ne hyväksyttiin 1943. Sota-aika kuitenkin tuotti ongelmia rakentamisen käynnistämisessä ja pian kävi ilmi, että Salervon suunnitelmat olivat alimitoitettuja jatkuvasti kasvavaan oppilasmäärään nähden.

Koulun uudet piirustukset tilattiin arkkitehti Bertel Strömmeriltä. Bertel Strömmer oli toiminut Tampereen kaupunginarkkitehtinä ja suunnitellut useita liikerakennuksia. Halliin Strömmerin toi Veljekset Karhumäki Oy, joka tilasi arkkitehdiltä useita rakennuksia lentokonetehtailleen.

Kuorevesi_Taipaleen_koulu_2__kuvaaja_Silen_06.jpgPulavuodet hidastivat kouluhankkeen etenemistä, eikä rakennuslupaa saatu ennenkuin koulu päätettiin rakentaa Kuoreveden tiilitehtaan punatiilistä. Myös arkkitehti Strömmerin suunnitelmat muuttuivat  koulun rakentamisaikana ja rakennukseen lisättiin mm. luokkahuoneita. Työmaata johti rakennusmestari V.Jokela, kun työt päästiin aloittamaan viimein vuonna 1946. Koulurakennus on kolmikerroksinen, tiilirunkoinen ja ulkopinnaltaan rapattu rakennus. Ulkoasultaan se on tyypillinen kolmikerroksinen 1940 - 1950-luvun koulurakennus, jonka rakennusmassat on jaettu useaan korkeuteen.

Valmistuessaan vuonna 1948 koulu oli jo liian pieni tiloiltaan kasvaneeseen oppilasmäärään nähden ja koulun laajennussuunnitelmat käynnistettiin heti valmistumisen jälkeen. Koulun laajennus saatiin loppuun vuonna 1955, mutta oppilasmäärä oli tuolloin saavuttanut huippunsa. Muutaman vuoden sisällä vapautui koululta tiloja mm. kansanopiston käyttöön.