This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan koulu

Kuorevedellä sijaitseva Suinulan koulu on rakennettu 1920-luvulla maalaiskoulujen tyyppipiirustuksien pohjalta klassillisia vaikuitteita omaavaksi puukouluksi. Koulu perustettiin Suinulan kylälle vuonna 1914, mutta se toimi aluksi vuokratiloissa. Oma koulurakennus kylälle saatiin vuonna 1922 Savon tilan Meijerinmäkeen.

Kuva: Museo24 / Silén 2006


Puolitoistakerroksinen puinen koulurakennus on tehty tyyppipiirustuksien pohjalta ja siinä on nähtävissä rakentamisajankohdalle tyypillisiä klassistisia piirteitä. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäytiä kuisteineen ja pieniruutuiset ikkunat. Koululle tehtiin lisärakennus vuonna 1952. Koulu lakkautettiin v 2006 ja oppilaat siirtyivät Hallin taajaman koulun oppilaiksi. Rakennus myytiin kyläyhdistykselle.

Suinulan koulussa alkoi koulutyö 1914 ja jatkuu yhä. Kuvaaja: S.Silen 2006