This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Vellamo

Paperiteollisuuden kasvun myötä oli kysyntää ns. herrasmatkoille. Paperinostajille haluttiin näyttää maamme upeaa vesistöä. Alussa matkoja tehtiin hinaajalaivoilla, mutta ne eivät palvelleet tässä tarkoituksessa parhaalla mahdollisella tavalla. Niinpä tuli tarve hankkia edustusalus.

Vuonna 1960 Yhtyneet paperitehtaat tilasi Rauma-Repolan Loviisan telakalta ensimmäisen Vellamon.

Pituutta oli 19,6 metriä, leveyttä 5,25 metriä ja koneet 2 x 67,65 kW. Alus laskettiin mereen, mutta heti sen jälkeen se nostettiin rautatievaunuun ja matka Lahteen ja Päijänteelle alkoi. Alus laskettiin Lahdessa Vesijärveen. Ensimmäisen Vellamon palvelusaika jäi lyhyeksi.

Uutta suurempaa Vellamoa aloitettiin rakentaa. Laivan oli määrä olla valmiina kesäkuussa 1965. Laiva valmistui aikataulussaan Vaasan Wärtsilän telakalta. Ensin alus ajettiin meritse Helsinkiin ja sieltä nostettiin lavetille ja tuotiin Lahteen. Lahdessa vanhempi Vellamo nostettiin sittemmin samalle lavetille ja vietiin UPM:n Valkeakosken tehtaan edustusalukseksi. Siellä se palvelee edelleen nimellä Väinämöinen.

Uudempi Vellamo on palvellut niin herroja kuin tehtaan työläisiäkin. Viime vuosina alus on remontoitu sisältä ja koneet on vaihdettu uusiin. Nykyään laiva palvelee vain ns. herrojen ajoja.