This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kauko Aalto

1934 Jämsä -

Yo Jämsän Yhteiskoulu 1953
Kansakoulun opettaja

J. H. Erkon palkinto vuonna 1960

Mies ja myllynkivi. Tammi, 1963.
Autokausi. Runoja. Tammi, 1970.
Lumikki. Proosarunoelma. Itäkirja, 1972.