This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Niilo Karhumäki

1902 - 1978

Karhumäen veljeksistä ilmailun pioneereina löydät tietoa Museokierrokselta.

Tuotanto

Karhunahas. Gummerus, 1959.
Lentopoikia. Gummerus, 1960.