This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1850 - 1890 Koulusivistystä

Kiertokoulua, kinkereitä, oli järjestetty jo pitkään, mutta viimein 1858 seurakunta järjesti vakinaisen koulumestarin. Seurakunnan laajuuden vuoksi kinkereitä pidettiin viikon verran kussakin paikassa ja kiertoon kului toista vuotta. Pian valitettiinkin, ettei kiertokoulu ollut kansanopetusta, kun se oli käytännössä paikalla kovin harvoin. Silti kiertokoulu antoi vielä vuosisadan lopulla kolmanneksen koko alueen opetuksesta. Opettajien palkat maksettiin keräämältä kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä 20 penniä. Ensimmäinen seurakunnan naisopettaja saatiin vasta 1885, kun Helmi Granberg valittiin virkaan
Maailmalla 1860-luvulla

1859 Charles Darwinin (1809 - 1882) Lajien synty
1861 Maaorjuus lopetettiin Venäjällä.
1861 - 1865 Yhdysvaltojen sisällissota
1862 Otto von Bismarckista tuli Saksan valtakunnankansleri.