This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1860 - 1890 Viinankiroja ja raittiusväkeä

Raittiusliike sai Jämsässä vahvan jalansijan. Viinakaupan perustamishakemus v.1869 sai kylmän vastaanoton: "ei nyt eikä vastakaan sellaista kauppapuotia seurakuntaan oteta." Pitäjä alkoi maksaa palkkioita salakapakoiden ja viinanpolttajien ilmiantamisesta. Vuonna 1883 peräti 65 henkilöä sai tuomion viinanpoltosta ja -myynnistä. Viinankirot olivat erityisiä ongelmia toripäivinä. Yleistä kieltolakia pitäjän alueelle väläyteltiinkin jo 1887, vaikka viinavero tuotti yli
15 % kunnan tuloista. Rajoituksia saatiinkin Jämsän alueella aikaiseksi, mutta laivat pysyivät ongelmana, koska viinan tarjoiluun Päijänteellä pitäjä ei pystynyt puuttumaan.
Maailmalla 1880 - 1890


1884 - 1885 Viisitoista Euroopan valtiota jakoi omistuksensa Afrikassa.
1886 Daimler valmisti ensimmäisen nelipyöräisen auton.
1887 Pohjois-Amerikan intiaanisodat päättyivät, kun viimeiset intiaanit sijoitettiin reservaatteihin.
1889 Eiffeltorni rakennettiin Pariisiin.