This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1863 Hywät herrat Helsingistä Jämsässä

Vuonna 1863 Jämsä oli maatalousnäyttelyn pitopaikkana. Näyttely oli tärkeä innovaatioiden levittäjä ja niin myös maamiesseuran aktiiveja saapui suurista kaupungeista Jämsään. Suometar-lehti ilmoitti, että "He[l]singin tienoilaiset woiwat tehdä tämän kokousretken 5 wuorokaudessa, lähtien muka[an] sunnuntaina Kesäk. 28 p. höyrywaunussa Turengin pysähdyspaikkaan, siitä sitte maamatkaa Anianpellolle, mistä höyrylaiwa maanantaina wiepi Jämsään". Jämsän äijä saikin ihmetellä paikalle saapunutta ruotsinkielistä sivistyneistöä. Samalla näyttely osoitti, miten käteviä ja omavaraisia seudulla oltiin: mm. naulat ja monet työkalut tehtiin omissa pajoissa. Ruotsalaisia rauta-auroja oli niitäkin esiteltävänä, kun Venäjällä puuaurat olivat vallitsevia aina 1930-luvulle saakka.
Maailmalla 1863


1863 Orjat vapautettiin Yhdysvalloissa.