This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinulan kyläyhdistys

Suinulan kyläyhdistys on perustettu vuonna 1980. Rekisteröinti tapahtui kuitenkin vasta vuonna 1986. Yhdistys on kyläläisiä varten perustettu ja sen toimintaan kaikilla kyläläisellä on mahdollisuus osallistua. Vuonna 2005 viimeisen kerran muutettujen sääntöjen mukaan Suinulan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten jaSuinutupa yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Lisäksi säännöt kertovat, että tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys mm. osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Erilaiset talkoot, tempaukset ja EU-hankkeet kaksia musiikkijuhlia unohtamatta ovat olleet näkyvimpiä aikaansaannoksia. Talkoilla on rakennettu mm. Soimarinteen laavu ja Suinutupa-internetkioski. Lisäksi on kunnostettu koulun tiloja, joita on sitten saatu käyttää kokoontumistiloina. Keväällä 2006 koulun loputtua nämä ponnistelut jäivät edelleen hyödyttämään kyläläisiä kyläyhdistyksen ostettua koulukiinteistön Jämsän kaupungilta. Uimarantojen pukukoppi, WC ja ulkokalusteet on rakennettu ja ylläpidetty talkoilla. Kirjastoa ja tietotupaa hoidettiin useita vuosia kunnan ostopalveluna koulun ollessa toiminnassa.

Marraskuussa 2008 ilmestyi kyläyhdistyksen kustantama 304-sivuinen Suinulan kyläkirja Suinulan raitilta. Kirjaa tehtiin viisi vuotta Suinulan nykyisten ja entisten kyläläisten voimin. Tämän sivuston asiat ja paljon muuta löytyvät kirjasta.

Toimintaa esitellään kuvien muodossa. Klikkaahan kuvagalleriaan.


Suinulan kyläyhdistyksen omat sivut
History of the Suinula village association
Eu flagLansi-suomen laanin vaakunaFacebook