This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
1898 - Teollistuva koski

Ensimmäistä 1888 valmistunutta sellutehdasta ja sen paloa 8 vuotta myöhemmin seurasi moderni tehdasrakennus. Uudet saksalaiset koneet ja generaattorit toivat mukanaan mm. sähkövalon. Tehdas tuotti 1913 jo 5 % koko maan paperista ja sitä vietiin aina Amerikkaan ja Intiaan saakka. Uutta tehdasta edeltänyt teollisuus oli kerännyt alueelle runsaasti tehtaalla ja sen oheistoimissa tarvittavaa työvoimaa: vuosisadan vaihteessa yllettiin tuhanteen asukkaaseen. Paperitehdas yksin työllisti noin 300 miestä ja naista. Tehdas oli alusta lähtien aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnallisessa elämässä rahoittaen mm. kouluja ja virkistystoimintaa. Johdon ja työväen suhteissa ei niissäkään ensimmäisten vuosien aikana ollut kitkaa käytännössä lainkaan.
Maailmalla 1898 - 1899

1898 Marie ja Pierre Curie keksivät radiumin.
1898 Venäjän sosialidemokraattinen puolue perustettiin.
1899 Sigmund Freudin (1856 - 1939) Unien tulkinta