This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Konepuuseppä Olavi Nieminen

Helmer Olavi Nieminen (Santerinpoika), syntynyt 24.3.1910 Jämsässä, naimaton.

Olavi asettui 15-vuotiaana puusepän oppiin Niilo Patisen verstaaseen vuonna 1925. Sieltä noin 10 vuoden kuluttua hän muutti konepuuseppänä J. A. Lindenille, missä oli noin 4 vuotta myös konepuuseppänä Topias Niemisen jälkeen. Olavi oli lähes vuoden Keravalla eräässä puusepänverstaassa työssä. Oltuaan vuosina 1939 - 44 sodassa lähes 5 vuotta, Olavilla oli sen jälkeen vuodest 1945 alkaen noin 10 vuotta puusepänverstas isänsä räätäli Niemisen entisessä saunarakennuksessa. Siellä hän valmisti rakennuksille ovia ja ikkunan- ja ovienpuitteita sekä komerointa käsityönä, apunaan itse tekemänsä kone.

Kun Olavi lopetti verstaansa toiminnan v. 1955, niin samanaikaisesti Niilo Patisen verstaalta muutti Paavo Lindell, joka aloitti samassa verstaassa oman liikkeensä. Sen jälkeen Olavi kävi rakennus- ja muissa töissä eläkeikäänsä vuoteen 1975 asti.

Olavi on ystävällinen ja puhelias mies. Hän asuu Mottilantie 6:ssa, Väinö-veljensä talossa.

Olavi teki puusepäntyötä 22 vuotta.