This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston Martta-yhdistys

Varsin pian sodan jälkeen, maaliskuussa 1946 päättivät Haaviston naiset perustaa Martta-yhdistyksen. Kipinän perustamiselle olivat antaneet Jämsänkosken Martat.

Marttojen tarkoituksena on "kohottaa kotien henkistä, siveellistä ja taloudellista tasoa edistämällä tietoa ja taitoa kotitaloudessa". Toiminnan rungon muodostivat ompeluillat. Haaviston marttayhdistys hankki jäsentensä käytettäväksi muun muassa kangaspuut ja tuoremehupuristimen. Tarjolla oli vuosittain kursseja ajankohtaisista kotitalouteen liittyvistä aiheista. Pisin kurssitus oli vuonna 1953 järjestetty kolmen kuukauden kudontakurssi, jota varten kangaspuut järjestyivät Sovijärveltä ja Anttilasta.

Martoilla oli merkittävä rooli kylän yhteisissä tapahtumissa. Perinteeksi muodostui etenkin adventtijuhla, jota vietettiin parinkymmenen vuoden ajan.