This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Haaviston kalastuskunta

Haaviston kalastuskunta piti järjestäytymiskokouksensa 23.9.1958. Tehtäväkseen se määritteli kalastuksen harjoittamisen järjestämisen ja yhteisen kalaveden hoidon.

Kalastuskunta on alusta asti huolehtinut vesien rauhoittamisesta joko kokonaan tai esimerkiksi verkkokalastusta rajoittamalla. Samalla on kalakantaa lisätty istutuksilla. Kalanistutusta harrastettiin Kankarisvedellä jo vuonna 1883. Muikunistutuksen arveltiin olevan "suureksi hyödyksi lukuisalle puheena olevan vesistön rannoilla asuvalle väestölle". Muikun ohella Kankarisveteen ja Sovijärveen on istutettu muun muassa haukea, siikaa, kuhaa ja rapuja.

Asianmukaisista luvista tiedottaminen ja kalastuksen valvonta ovatkin ollut yhdistyksen perustyötä. Kalastuskunnan pyynnöstä on tehty myös vesistötutkimuksia.

Kalastuskunta on järjestänyt kylällä leppoisaa yhdessäoloa kalastuksen merkeissä: 1980-luvun taitteesta alkaen toimintaan ovat kuuluneet vuosittaiset mato-onki- ja pilkkikilpailut.

Kuva: Raili Järvisen arkisto