This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Päällystö

Ylipäällikkö A. HartmanJämsänkosken VPK:n päälliköt ovat voittopuolisesti olleet insinöörejä tai teknikkoja. Koska tehdas on ollut aina merkittävä palokunnan rahoittaja, ovat päälliköt olleet yleensä tehtaan väkeä. Myöskin VPK:n puheenjohtajat ovat pääasiassa olleet "tehtaan herroja", millä nimellä tehtaan valkokaulustoa on yleisesti kutsuttu Jämsänkoskella.

Palokunnan ensimmäinen päällikkö oli nimellinen päällikkö, putkimies Otto Manninen. Varsinainen puuhamies ja VPK:n perustaja oli kapteeni Alfred Hartman, joka toimi tehdasyhtiön konttoripäällikkönä. Hartman ei kuitenkaan rohjennut julkisesti asettua palokunnan päälliköksi, koska Venäjä katsoi karsaasti vapaaehtoista palokuntatoimintaa. Niinpä kapteeni Hartman entisenä Venäjän armeijan upseerina katsoi parhaaksi esiintyä aluksi matalalla profiililla VPK:ssa.

Kun kenraalikuvernööri Bobrikoff murhattiin, Venäjän tiukka kontrolli
Suomesta lieventyi ja kapteeniPitkäaikaisin päällikkö, teknikko Martti Siljander 1965 - 85 Hartmankin rohkeni asettua
virallisesti palokunnan päälliköksi. Hän johti palokuntaa aina vuoteen 1916 saakka.

Vuoteen 2006 mennessä Jämsänkosken VPK:lla on ollut 18 eri päällikköä. Heistä pitkäaikaisin on ollut Martti Siljander, jonka päällikkyys kesti peräti 20 vuotta (1965 - 1985).


Jämsänkosken VPK:n päälliköt kautta historian

Putkimies Otto Manninen (nimellinen)
Kapteeni Alfred Hartman
Dipl.ins. Bernhard Ståhle
Dipl.ins. Väinö Kolho
Dipl.ins. Hjalmar Ström
Konttopäällikkö Arvo Lehtonen
Liikennepäällikkö August Björkqvist
Teknikko Antti Yrjölä
Dipl.ins. Antero Nyman
Konttopäällikkö Olof Palmgren
Mestari Kustaa Tähtinen
Konttoristi Elis Lyytikäinen
Sahateknikko Martti Reinikka
Vaaturi Armas Aalto
Kapellimestari Kalle Kukkonen
Putkiasentaja Aarne Sillanpää
Teknikko Martti Siljander
Teknikko Matti Laaksonen
Insinööri Kalle Seppänen
Kalanterinhoitaja Pertti Leppänen
1904 - 1905
1904 - 1916
1916
1917 - 1920
1921 - 1922
1923
1924 - 1926
1927
1928 - 1932
1932
1933 - 1934
1935 - 1936
1937 - 1948
1949 - 1951
1952 - 1958 ja 1963 - 1964
1959 - 1962
1965 - 1985
1986 - 1995
1996 - 2000
2001 -