This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Hälytystavat

Höyrypillin erilaiset hälytysmerkit, joista ilmeni missä palo onJämsänkosken VPK:n alkuaikoina palokuntalaiset kutsuttiin kokoon tehtaan höyrypillillä. Pillin vihellyksien rytmitys kertoi missä palo oli. Yksi pitkä vihellys tarkoitti, että palomiehiä tarvittiin puuhiomolla ja sen varastoilla. Kolme pitkää vihellystä kertoi, että palo oli uudella paperitehtaalla. Kolme lyhyttä ja yksi pitkä vihellys merkitsi lähtöä Rekolankosken voima-asemalle, sen hiomolle tai Vääränmäen rakennuksille. Tehdasaluetta koskevia erilaisia pillinvihellyksiä oli kymmenen kappaletta. Ne toistettiin kolme kertaa kahden minuutin väliajoin.

Höyrypillillä oli lisäksi omat kunnan alueita tarkoittavat merkkinsä. Tästä oli se hyöty, että palokuntalaisten ei tarvinnut rientää aina paloasemalle, vaan suoraan ja nopeasti palopaikalle.

1930-luvun lopulla VPK hankki sähkökäyttöisen sireenin, jolla sodan aikana varoitettiin kuntalaisia ilmavaarasta. Myöhemmin asennettiin vielä toinenkin sireeni Oinaalan hyppyrimäkeen, koska kunnan asutus oli levinnyt laajemmalle ja palokuntalaiset asuivat kauempana keskusta. Sähkökäyttöinen sireeni osoitti haavoittuvuutensa vuonna 1985 sattuneen IVO:n päämuuntajan palossa Jämsänkoskella. Muuntajan palon vuoksi koko alueelta meni pois sähköt eikä sireenikään toiminut. Tuolloin palokuntalaiset hälytettiin paikalle soittamalla jokaiselle erikseen puhelimella.

Nykypäivänä palokuntalaiset hälytetään paloon digitaalisilla hakulaitteilla tai kännyköiden tekstiviesteillä. Sireenejä ei soiteta enää tulipalon tai paloharjoitusten johdosta. Paloauton sireenin ääni on ainoa kuuluva signaali. Jämsänkosken kunnalla on nykyään suurtehopilli, jolla voi levittää jopa puhetta kilometrien säteellä. Sillä viranomaiset varoittavat väestöä vaara- ja hätätilanteissa

VPK:n hälytyskeskuksena toimi alussa tehtaan kattilalaitos, josta se siirrettiin tehtaan pääportille. 1970-luvun puolivälissä Jämsän, Jämsänkosken ja Kuhmoisten kunnat perustivat yhteisen hälytyskeskuksen, joka sijaitsi Jämsässä. 2004 kun pelastusyksiköitä suurennettiin ja Jämsänkosken VPK liittyi Keski-Suomen Pelastuslaitokseen

VPK:n historian aikana pienin määrä palohälytyksiä on ollut vuosina 1924 ja 1951, jolloin oli vain kaksi palohälytystä per vuosi. Esimerkiksi vuonna 1994 oli hälytyksiä 1053.

Jämsänkosken VPK:n harjoituskerrat vuonna 1948