This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
VPK:n nuoriso-osasto

Jämsänkosken VPK, kuten muutkin vapaapalokunnat kasvattavat palomiesaineksensa omista nuorista. Nuori voima on lähtöisin nuoriso-osastosta.

Jämsänkosken VPK perusti poikaosaston vuonna 1933. Se toimi vilkkaasti aina sotavuosiin asti. Sodan ajaksi poikatyö keskeytyi. Vuonna 1952 poikaosasto perustettiin uudelleen. Poikaosaston ikärajat ovat vaihdelleen vuosien varrella. 1950-luvulla ikäraja oli 10 - 16-vuotiaat. Nykyisin ikäraja on 12 - 17-vuotiaat. Tänä päivänä palomiehen oppeja pääsevät hiomaan myös tytöt. Siksi nimitys poikaosastosta on muutettu nuoriso-osastoksi. Nimi vaihdettiin vuonna 1991.

1954 ilmestyneen Palokuntapoikatyön oppaan mukaan "palokuntapoikatyö on varsinaisesti lähtöisin kasvuijässä olevista pojista ja heidän sitkeistä ponnisteluistaan päästä mukaan miesten töihin taistelemaan irtipäässeen tulen tuhoja vastaan."

Saman palokuntapoikatyön oppaan (s. 11) mukaan poikaosaston kasvatusohjelma on seuraava:
  1. Perustavaa laatua olevien palokuntalaistietojen antaminen sekä rehdin palokuntalaishengen luominen ja kasvattaminen.
  2. Pysyvien palokuntalaistaitojen opettaminen.
  3. Yleisten kansalaistietojen kartuttaminen ja kansalaiskunnon kohottaminen.
  4. Fyysillisten voimien ja kunnon kehittäminen.
Nykyisin nuoriso-osaston toimintaan kuuluu urheilu ja monet kilpailut. Valtakunnallisesta nuoriso-osastojen SM-kilpailuista (Veikon Malja) Jämsänkosken nuoret nappasivat vuonna 2001 hopeapalkinnon. Joukkueeseen kuuluivat Jan-Erik Nieminen , Henrik Nieminen, Matti Larinmäki, Anu Leppänen, Matti Mäkeä ja Markku Saarinen.