This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Yhtyneistä UPM-Kymmene

Suomea koetteli lama 1990-luvun alussa. Sellainenkin ihme lamavuosina koettiin, että paperimiehille esitettiin palkanalennusta. Palkan vähennys ei kuitenkaan toteutunut.

Vuonna 1995 Yhtyneet Paperitehtaat lakkasi olemasta. Yritysfuusion seurauksena Jämsänkoskenkin paperimiesten työnantajaksi tuli UPM-Kymmene. Fuusio oli pitkä askel kohti kansainvälisyyttä, sillä UPM-konsernilla on kymmeniä tehtaita ympäri maailmaa. Alkoi olla yhä yleisempää, että paperimiehetkin pääsivät komennuksille "moalimalle" ja muualta päin tuli kuunteluoppilaita Jämsänkoskelle.

1990-luvulla työnantajan ja työntekijöiden neuvottelut sujuivat edelleen tupo-hengessä. Kriittinen keskustelu oli siirtynyt yhä enemmän lehtien palstoille. Tietoliikenteen esiinmarssin myötä alkoi kuulua epäileviä ääniä. Spekuloitiin, että josko maailma siirtyy paperittomaan aikakauteen ja paperinteko päättyy.

Jos jonkin lehtiartikkelin aiheena oli paperiteollisuus, ykkösteemoja olivat melko varmasti alan kansainvälistyminen sekä paperimiesten "kovat palkat". Tietokoneen ääreen siirtynyttä paperimiestä oli alettu kadehtia.

Koneenhoitaja Reino Myllyharju paperikoneen valvomossa