This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Jämsän Hassinkylän Suomalainen seura

Hassin Suomalainen seura on toiminut 1910-luvulla. Perustajana toimi Edvard Loimakoski, joka saapui Alhosta Hassiin perustamaan Suomalaista seuraa. Seuran tarkoituksena oli puhtaasti kansansivistystyö, eikä sillä ollut poliittista toimintaa, vaan jäseniin kuului sekä valkoisiin että punaisiin kuuluvia kyläläisiä.

Suomalaisella seuralla oli lainakirjasto, jossa oli monipuolisesti valittuja teoksia. Kirjoja on ollut ainakin 50 kpl. Ne oli sidottu nahkakansiin ja niissä oli kirjapainossa painetut lipukkeet kannessa. Lipukkeista on säilynyt yksi valokopio, josta selviää, että kirjojen laina-aika oli kolme viikkoa. Yliajasta joutui maksamaan 10 penniä viikolta ja kirjan hukkaamisesta tai turmelemisesta veloitettiin 6 markkaa. Lisäksi seura järjesti näytelmällisiä iltamia.

Vaikka seuran taustalla ei ollutkaan poliittista ajatusmallia, loppui sen toiminta kuitenkin vuoden 1918 tapahtumiin. Hassin Suomalaisesta seurasta ei ole jäljellä kirjallisia muistiinpanoja, esim. pöytäkirjoja tai tilikirjoja.