This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Kuorotoiminta

Kuoroharrastus oli olennainen osa Hassin harrastustoimintaa yli 50-vuoden ajan.
Ensimmäisenä kuoron perustivat kylälle NKY:n jäsenet opettaja Mimmi Blomroosin johdolla kesällä 1918. Sekakuoro harjoitteli Hassin koululla ja esiintyi mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa. Esiintymiset ovat olleet mitä ilmeisimmin melko vapaamuotoisia, sillä mm. Oksjärven koulun vihkiäisissä johtaja keskeytti kuoron esiintymisen, haukkui kuorolaiset huonon esityksen tähden ja aloitti esityksen jälleen alusta.

Hassin sekakuoro esiintyy Mäntylässä.Hassin nuorisoseura perusti oman kuoronsa 1928. Tämäkin kuoro oli sekakuoro ja esiintyi Aura Mutasen johdolla. Kuoro harjoitteli Mutasella, jonne Hassista matkattiin yhdessä mm. hiihtäen. Johtajina toimivat myös Aino Hassi ja Irja Viljo. Kuoro jatkoi toimintaansa sekakuorona sotiin asti. Miesten lähdettyä rintamalle esiintyi kylällä naiskuoro, jonka johtajana toimi Toini Pohjonen.

1946 perustettiin kylälle kirkkokuoron kyläosasto Väinä ja Kirsti Alestalon johdolla. Kevyempää ohjelmistoa kuorolle harjoitti Irja Hassi (ent.Viljo). Myöhemmin 60-luvulla Hassilaiset yhdistivät voimansa Puukkoisten laulajien kanssa, mutta 1971 Hassin kyläkuoro herätettiin viimeistä kertaa henkiin muutamaksi vuodeksi Arvo Hassin johdolla. Lähes yhtäjaksoinen kuorotoiminta loppui 1973.