This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Metsästysseura

Hassin Metsästysyhdistys perustettiin Salmijärven talossa 10.10.1959. Paikalla oli tuolloin 18 metsästäjää ja Metsästäjäliiton järjestöneuvoja V. Rossi.

Metsästysseuran majan rakennustyömaa vuonna 1957. Rakentajina Toivo Pohjonen, Martti Salden, Eilo Blomroos, Erkki Hintta, Erkki Pohjola ja Reijo Pohjola.Alkuaikoina seuran toiminta haki uomiaan, mutta keskittyi vähitellen hirvestykseen ja pienriistan metsästykseen. Ajokoiraharrastus ja ajokoirilla metsästys on ollut alusta alkaen tärkeä osa seuran toimintaa. Seuran ensimmäisinä vuosikymmeninä järjestettiin jäsenten välisiä ampumahiihtokilpailuja ja riistapolkukilpailuja. 80-luvulla alettiin harrastaa myös savikiekkoammuntoja. Riistanhoitotyö on ollut oleellinen osa seurantoimintaa sen alkuajoista lähtien.

Erkki Hintta lahjoitti seuralle 1961 aitan, josta tehtiin seuralle metsästysmaja, joka siirrettiin nykyiselle paikalleen Kilpelään. Majaan rakennettiin takka, makuulaverit ja kuisti. Metsästysmajan avajaiset pidettiin 9.8.1961 ja sille annettiin kylän naisten keksimä nimi Tippavaara.

Nykyään seuralla on 20 - 30 aktiivijäsentä, jotka ovat voittopuolisesti miehiä.