This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Hassin seuroja ja  yhdistyksiä

Hassin kylällä on ollut vilkasta seura- ja yhdistystoimintaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. Tarjolla on ollut mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria, liikuntaa ja nauttia kansansivistystyön antimista. Kohderyhmiä ovat olleet kaikki nuorista varttuneempaan väestöön. Uusimpia Hassin kylän seuroista ovat Hassin maamiesseura ja Hassin metsästysseura.

Maamiesseurantalon maalien keittoa Rekolassa. Kuvassa Marja Naarajärvi, Airi Pohjola, Teemu Naarajärvi ja Jenny Västilä. Hassin hirvestäjiä