This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Nuorten kristillinen yhdistys

Hassin NKY perustettiin kesällä 1918. Tuolloin kylällä pidettiin usein hengellisiä tilaisuuksia kodeissa ja kouluilla. Yhdistyksen toiminta oli vilkkainta 1919 - 1923, jonka jälkeen toiminta hiljentyi hieman.

Alkuaikoina tilaisuuksia järjestettiin eniten Norolan talossa, jonka suuri pirtti sopi mainiosti perheiltamien ja kokousten pitoon. Myöhemmin yhdistys osti Norolan toimipaikakseen Jämsän kunnalta. Vuonna 1924 Ida ja Nestori Hintta lahjoittivat yhdistykselle oman tontin Pälämän rannalta Karhumäeltä ja helluntaina 1934 yhdistys päätti siirtää Norolan tuolle tontille. Talon rakentaminen annettiin urakaksi Rike Vainikkalalle ja Hassin rukoushuone vihittiin käyttöönsä1936.
Rovasti Viitasaari puhuu rukoushuoneella.
Yhdistys toimi yli 50 vuotta ja sen puheenjohtajana oli yli 40 vuotta Kalle Harju, mutta hänen kuoltuaan 1.11.1969 NKY:n toiminta hiipui ja rukoushuone päätettiin lahjoittaa Jämsän seurakunnalle. Luovutus tapahtui 13.9.1972. Hassin rukoushuoneella järjestetään vieläkin jumalanpalveluksia kesäisin. Virallisesti NKY lakkautettiin 1.5.1979.