This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Varhainen asutus

Kuoreveden Suinulan kylälle on tuotu nimi eränkävijöiden mukana 1500-luvulla Kangasalta, jossa on tänäkin päivänä Suinula-niminen kylä. Metsän ja veden rikkaudet houkuttelivat pyyntimiehiä ja heidän naisiaan. Heidän eräsijoilleen syntyi kylän pysyvä asutus. Suinulan kylälle on tultu seuraillen kohtalaisen pieniä puroja, järviä, lampia ja viimeisenä jokea, joka nykyään tunnetaan Suinujokena.

Ensimmäiset majapaikat ovat järven länsirannalla Majaniemi ja Majakallio. Edeltävästä lappalaisten asutuksesta kertoo mm. itärannan Lapinniemi. Kuitenkin tiheämpi asutus on syntynyt Kuorevesi-järven itärannalle. Ensimmäinen merkintä pysyvästä asumuksesta Suinulassa maaveroluetteloissa on vuodelta 1543. Tuolta vuodelta löytyy merkinnät kahdesta Suinu-nimisestä talosta sekä Huikurista ja Eskolasta. Kangasalan erämaista sikäläisen Suinulan kylälle on kuulunut kaksi eräpalstaa nykyisen Kuoreveden Suinulan alueelta. Näin on voitu kiistattomasti todistaa, että ainakin Suinu-nimisten talojen asukkaat ovat tulleet Kangasalta.

Majakallio Majaniemi Lapinniemi