This article is not available in English. Please select another language from the navigation bar at the top.
Suinut jakaantuvat

Toista Suinu-nimistä taloa asui Niilo ja toista Heikki. Heikin talo jaettiin v. 1554  siten, että puolet sai Siuko Heikinpoika Suinu (myöhemmin Siukola) ja toisen puolen hänen veljensä Martti Heikinpoika Suinu (myöhemmin Marttila).

Niilon jälkeen toista taloa isännöi Klemet Suinu vuodesta 1553 lähtien. Hänellä oli kaksi poikaa Tomas (Tuomas) ja Nils, joista Nilsistä tuli Nikkilän isäntä 1585 ja hänen pojastaan Tomaksesta (Tuomaasta) tuli isäntä toiseen taloon 1590, josta sitten tuli myöhemmin Savo. Sitä ennen 1554-1560 hän toimi lautamiehenä Kangasalan käräjillä. Näin saivat siis alkunsa Suinulan neljä alkuperäistä taloa. Nimensä Siukola, Marttila ja Nikkilä saivat isäntiensä etunimistä la- ja lä-päätteillä, mikä oli varsin yleistä siihen aikaan. Savon talon nimi poikkeaa tässä mielessä muista.
Isojakokartta v. 1790
Isojakokartassa n. 1790 nähdään, miten Siukola, Marttila ja Nikkilä ovat myöhemmin jakaantuneet. Siukola on jakaantunut tuohon mennessä Ala- ja Ylä-Siukolaksi, Marttila Ala- ja Ylä-Marttilaksi sekä Nikkilä Ala- ja Ylä-Nikkiläksi. Savo on tänä päivänäkin Savo. Samassa kartassa näkyy kuinka tiet kylällä kulkivat tuolloin. Pieni osa niistä on edelleen olemassa ja käytössä.